Kaliteli Hizmet

Kalite, günümüzde işletmeler tarafından stratejik bir kavram haline gelirken, tüketiciler tarafından tercihleri belirleyen ana unsurlardan biri haline gelmiştir. Geleneksel anlamda yaklaşıldığında kalite kavramı standartlara uyum ya da fonksiyonlara uygunluk olarak ele alınmaktadır..

  • Kalite, müşterinin istediğidir..
  • Kalite, kusursuz ürünün yaratılmasıdır..
  • Kalite, her türlü hatanın ortadan kaldırılmasıdır..
  • Kalite, istenen özelliklere uygunluktur..
  • Kalite, standartlara uygunluktur.
  • Kalite, zamana uygunluktur.

Sonuç olarak kalite en genel anlamıyla, “müşteri isteklerinin tatmini, operasyon performansının iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi vb. amaçlar için kullanılan stratejik bir yönetim aracıdır”şeklinde tanımlanabilir..